Technická podpora

Svítidla s možností nouzového provozu

Návod na použití svítidel s možností nouzového provozu

K zajištění správného fungování systému nouzového režimu je doporučeno po čtyřech letech provozu vyměnit baterie. Baterii, je také nutné vyměnit v případě, že se sníží délka trvání provozu nouzového režimu. Baterie ve svítidle může být nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů.

První spuštění baterie, formátování

– při prvním spuštění svítidla se systémem nouzového napájení je doporučeno nabíjet akumulátor po dobu 24 hodin, poté vypnout síťové napájení a přepnout svítidlo do nouzového režimu s napájením prostřednictvím akumulátoru.

– jakmile bude akumulátor vybitý, zapnutím síťového napájení opět nabíjet po dobu 24 hodin

– pro zajištění správného formátování je nutné výše uvedený cyklus nabíjení/vybíjení akumulátoru zopakovat celkem třikrát

– datum prvního spuštění systému nouzového napájení je třeba zapsat do tabulky pro evidenci zkoušek funkčnosti nouzového systému

– správným formátováním se zvýší životnost akumulátoru.

Svítidla, vybavená funkcí autotest

Svítidla s označením AT jsou vybavena funkcí autotest, tedy automatickým zkušebním zařízením, které v pravidelných intervalech (každých 28 dní a každých 364 dní) provádí automaticky zkoušky funkčnosti systému nouzového osvětlení. Výsledky těchto zkoušek musí být zaznamenávány do provozního deníku.

Svítidla bez funkce autotest

U svítidel, která nejsou vybavena funkcí autotest musí být provedena měsíční kontrola (viz. níže) a kromě toho ještě tyto doplňující zkoušky:

– denně musí být kontrolovány, zda ukazatele činnosti napájení řádně fungují – stačí vizuální kontrola indikátorů napájení (zda svítí zelená LED dioda), není vyžadována zkouška funkce

– funkčnost nouzového provozu se zkouší stiskem testovacího tlačítka (pokud je svítidlo takovým tlačítkem vybaveno) nebo odpojením síťového napájení

– standardní napájení ze sítě se pak musí obnovit (aktivuje se LED signalizace – stav dobíjení) a je třeba zkontrolovat indikační signálky, zda ukazují, že normální napájení bylo obnoveno

– je třeba zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje – naměřenou dobu provozu nouzového osvětlení je třeba porovnat s dobou autonomnosti, stanovenou pro dané svítidlo a výsledek zapsat do tabulky provedených zkoušek v provozním deníku

– doba trvání nouzového provozu (kapacita akumulátoru) je uvedena ve značení svítidla: M1 nebo M3 – přídavný akumulátor pro nouzový provoz s dobou autonomností 1 nebo 3 hodiny

Měsíční zkouška

Při pravidelných měsíčních zkouškách systému nouzového provozu je třeba rozsvítit každé svítidlo s napájením z baterie tím, že se simuluje výpadek napájení z el. sítě po dobu dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí. Během uvedené doby musí být u všech svítidel zkontrolováno, zda jsou čistá a zda řádně fungují. Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení z elektrické sítě a měly by být zkontrolovány veškeré indikační signálky nebo indikační přístroje, zda ukazují, že normální napájení bylo obnoveno. Výsledek zkoušky je třeba zaznamenat do níže uvedené tabulky v provozním deníku.

Skladování baterií NiCd

Články se skladují nejlépe ve vybitém stavu, při teplotě +5 až +25 °C. Před použitím po dlouhodobém uskladnění je nutno provést 2 až 3 nabíjecí cykly, aby se aktivní hmoty uvedly do plného provozu. Vzhledem k samovybíjení je lepší články, které často nepoužíváme (např. v elektrickém ručním nářadí..) nabíjet až před použitím. Chceme-li akumulátor použít ihned po dlouhé době skladování, je dobré akumulátor nechat zapojený na tzv. udržovacím proudu – článek je neustále nabíjen nízkým proudem s udržovaným napětím (nabíjení cca 0,01 – 0,05 C při 1,35V – 1,4V/článek).

Skladování nouzových svítidel

Svítidlo, vybavené modulem pro nouzový provoz nesmí být skladováno při teplotách pod bodem mrazu. Dobíjení se provádí připojením baterie do elektrické sítě po dobu nejméně 24 hodin. Každé svítidlo je při výrobě vybaveno zapojenou baterií. Z důvodu možnosti úplného vybití baterie nesmí být svítidlo, vybavené nouzovým modulem, skladováno se zapojenou baterií bez nabíjení déle než 7 dnů. Pokud tedy bude svítidlo před samotnou instalací skladováno déle než 7 dnů, je nutné baterii odpojit. Před instalací svítidla a jeho připojením do elektrické sítě je nutné baterii opět zapojit.

Záruční doba akumulátoru je 6 měsíců.

Článek ke stažení v PDF
Svitidla_s_moznosti_nouzoveho_provozu.pdf (472.45 kB)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.