Ke stažení

Legislativa

Legislativa

Zákony, vyhlášky  a nařízení EK, vztahující se na osvětlovací techniku, nebo výrobky obecně.. 

 

NV 118-2016.pdf

360.61 kB - Ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

2015-1428.pdf

358.72 kB - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1428 ze dne 25. srpna 2015, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009, (EU) č. 1194/2012, a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES.

Oprava 2 768-2008-ES.pdf

629.17 kB - Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Oprava 1 768-2008-EC.pdf

670.85 kB - Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

768-2008-ES.pdf

274.05 kB - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Zákon 90-2016 Sb..pdf

476.98 kB - Zákon 90/2016 Sb. ze dne 3. března 2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 874-2012 (3).pdf

3.07 MB - Ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel

Zákon č. 634-1992 Sb..pdf

356.43 kB - Zákon o ochraně spotřebitele.

Zákon č. 477-2001 Sb..pdf

287.31 kB - Zákon O obalech a o změně některých zákonů ze dne 4. prosince 2001.

Zákon č. 406-2000 Sb.,.pdf

171.19 kB - Zákon O hospodaření s energií.

Zákon č. 314-2006 Sb..pdf

233.15 kB - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 185-2001 Sb..pdf

467.61 kB - Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech.

Zákon č. 177-2006 Sb..pdf

115.81 kB - Zákon 177/2006 Sb., kterým se mění Zákon 406/200 Sb. O hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 102-2001 Sb..pdf

199.83 kB - O obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (Zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

Zákon č. 59-1998 Sb..pdf

208.56 kB - Zákon O odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Vyhláška č. 352-2005 Sb..pdf

342.42 kB - O podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

Vyhláška č. 170-2010 Sb..pdf

115.28 kB - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 442-2004 Sb..pdf

96.35 kB - Kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální úcinnost užití energie pro elektrické spotrebiče uvádené na trh.

Vyhláška 237-2002 Sb..pdf

136.76 kB - O podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

Směrnice Komise 98-11-ES.pdf

88.76 kB - Ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 442-2004 Sb..pdf

287.67 kB - Předřadníky k zářivkám - základní ustanovení pro předřadníky napájené z elektrické sítě.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 442-2004 Sb..pdf

315.64 kB - Zdroje světla.základní ustanovení pro zdroje světla napájené z elektrické sítě.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 616-2006 sb..pdf

188.14 kB - Ze dne 20. prosince 2006, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352-2005 Sb. (1).pdf

191.90 kB - Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze 7 zákona.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 291-2000 Sb..pdf

180.41 kB - Ze dne 3. července 2000, kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 347-2010.pdf

887.55 kB - Ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1194-2012 (2).pdf

950.66 kB - Ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 859-2009.pdf

814.53 kB - Ze dne 18. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 245-2009 (1).pdf

245.17 kB - Ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 244-2009 (2).pdf

119.48 kB - Požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 125-2009.pdf

1.09 MB - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

2014-35-EU.pdf

874.54 kB - Ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

2011-65-eu.pdf

949.75 kB - Ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

89-2012 - občanský zákoník.pdf

3.96 MB - Ze dne 3. února 2012. Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

Nařízení vlády 1-2008 Sb.pdf

217.90 kB - O ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.