Bonusový program pro zákazníky NBB - pravidla

Zajímá Vás naše řešení?
Ptejte se konzultanta
Ing. Miloš Beznoska +420 725 816 673 beznoska@narva.cz

Podmínky soutěže

Společnost NBB Bohemia s.r.o. je provozovatelem bodového systému (dále jen „systému“), který spočívá v získávání slevy na zboží v podobě bonusových bodů. Body se připočítávají na individuální bonusové konto jako odměna za včas zaplacené odběry zboží či služeb a lze je směnit za nabídnuté odměny. Účastníkem systému se může stát kontaktní osoba odběratele, který musí splňovat následující podmínky:

 • Dovršila 18 let věku

 • Obdržela pozvánku do systému

 • Souhlasila s pravidly a potvrdila svůj zájem o účast v systému

 • Má právní subjektivitu v ČR

  Následující pravidla jsou platná pro všechny účastníky systému

 • Na účast v systému, stejně tak jako na jakékoli výhry, odměny či jiné požitky ze systému vyplývající, není právní nárok.

 • Body systém automaticky přiděluje na základě zaplacených daňových dokladů (faktur), v den zaúčtování platby.

 • Body systém přiděluje kontaktní osobě odběratele, která byla do bodového systému pozvána a souhlasila s pravidly a body se připisují za proplacené daňové doklady, které vznikly z nákupních objednávek, které vystavila pozvaná kontaktní osoba, případně po domluvě i jiná osoba nebo osoby, které kontaktní osoba aktivní v bonusovém systému označí jako zástupné (institut zástupných osob).

  Bonusové body se nepřidělí v těchto případech

 • Jestliže byla úhrada připsána na náš účet po datu splatnosti..

 • Je-li kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv závazků a byla vystavena druhá upomínka.

 • Je-li objednávka nižší než 100 Kč bez DPH. Každá objednávka se posuzuje samostatně.

  Bodové konto

  Získané bonusové body a jejich transakce se evidují v bodovém kontě, které je přístupné po přihlášení uživatele (kupujícího) do webové stránky na stránce „Váš účet“

  Body se odečítají z bodového konta na základě těchto událostí

 • Při výběru odměny

 • V případě vyplacení finančního dobropisu ze strany dodavatele, které ruší předešlé plnění nebo jeho část

 • Body je možné jednostranně započíst za jakýmkoli splatným právně uznatelným závazkem kupujícího vůči prodávajícímu

 • Při expiraci daného řádku s body

  Expirace bodů

  Body mají průběžnou expiraci. Nevyčerpané body se po 1 roce automaticky smažou z bodového konta bez náhrady.

  Provozovatel systému si vyhrazuje právo zrušit kupujícímui přístup do bodového konta a to i bez udání důvodu a bez náhrady již nasbíraných bodů.

  Administrátor systému si vyhrazuje právo do bodového systému zasahovat i ručním způsobem v případech, kdy uzná za vhodné.

  Body nejsou vratné. Pokud kupující bonus použije, nemá nárok na jeho vrácení (např. v případě vrácení zboží atp.)

   

  Způsob výpočtu bodů, konverze bodů a výběru bodů

  Body za doklad = <částka dokladu bez DPH> * % smluveného bonusu

  Příklad výpočtu bodů za doklad: doklad za 10 000 Kč bez DPH a 1% bodů

  10000*0,01 = 100 bodů

  Konverze bodů na peněžní hodnotu je následující: 1 bod = 1 CZK

   

  Způsob vyúčtování bodů z hlediska platných zákonů v ČR:

  Vyčerpané výběry bonusových bodů budou za jedno čerpání zobrazeny na daňovém dokladu na účet kupujícího, za kterého daná kontaktní osoba vystupuje a to jednou položkou s popisem „Podpora prodeje“ v částce 1Kč bez DPH (tedy 1,21 Kč s DPH).


  Výběr odměny za bonusové body je možný pouze ve webovém rozhraní po přihlášení na stránce „Váš účet → Body a odměny → Výběr dárků“.

  Po výběru bodů Vás bude kontaktovat pracovník centrály naší firmy a domluví si způsob předání dárku.

  Nevratnost bonusů:

  Plnění poskytnuté v rámci bonusu není vratné (elektronické poukázky a další případné  bonusy nelze vracet).

  Vyloučení veřejného příslibu

  Bonusový systém ani jeho části nejsou veřejným příslibem odměny dle zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) dle oddílu 1 § 2884. Na jakékoli požitky na základě bonusového systému není právní nárok.

   

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.