Bonusový program pro zákazníky NBB - pravidla

Zajímá Vás naše řešení?
Ptejte se konzultanta
Ing. Miloš Beznoska +420 725 816 673 beznoska@narva.cz

Podmínky soutěže

Společnost NBB Bohemia s.r.o. je provozovatelem bodového systému (dále jen „systému“), který spočívá v získávání slevy na zboží v podobě bonusových bodů. Body se připočítávají na individuální bonusové konto jako odměna za včas zaplacené odběry zboží či služeb a lze je směnit za nabídnuté odměny. Účastníkem systému se může stát kontaktní osoba odběratele, který musí splňovat následující podmínky:

 • Dovršila 18 let věku
 • Obdržela pozvánku do systému
 • Souhlasila s pravidly a potvrdila svůj zájem o účast v systému
 • Má právní subjektivitu v ČR

Následující pravidla jsou platná pro všechny účastníky systému

 • Na účast v systému, stejně tak jako na jakékoli výhry, odměny či jiné požitky ze systému vyplývající, není právní nárok.
 • Body systém automaticky přiděluje na základě zaplacených daňových dokladů (faktur), v den zaúčtování platby.

Bonusové body se nepřidělí v těchto případech

 • Jestliže byla úhrada připsána na náš účet po datu splatnosti..
 • Je-li kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv závazků a byla vystavena druhá upomínka.
 • Je-li objednávka nižší než 100 Kč bez DPH. Každá objednávka se posuzuje samostatně.

Bodové konto

Získané bonusové body a jejich transakce se evidují v bodovém kontě, které je přístupné po přihlášení uživatele (kupujícího) do webové stránky na stránce „Váš účet“

Body se odečítají z bodového konta na základě těchto událostí

 • Při výběru odměny
 • V případě vyplacení finančního dobropisu ze strany dodavatele, které ruší předešlé plnění nebo jeho část
 • Body je možné jednostranně započíst za jakýmkoli splatným právně uznatelným závazkem kupujícího vůči prodávajícímu
 • Při expiraci daného řádku s body

Expirace bodů

Body mají průběžnou expiraci. Nevyčerpané body se po 1 roce automaticky smažou z bodového konta bez náhrady.

Provozovatel systému si vyhrazuje právo zrušit kupujícímui přístup do bodového konta a to i bez udání důvodu a bez náhrady již nasbíraných bodů.

Administrátor systému si vyhrazuje právo do bodového systému zasahovat i ručním způsobem v případech, kdy uzná za vhodné.

Body nejsou vratné. Pokud kupující bonus použije, nemá nárok na jeho vrácení (např. v případě vrácení zboží atp.)

 

Způsob výpočtu bodů, konverze bodů a výběru bodů

Body za doklad = <částka dokladu bez DPH> * % smluveného bonusu

Příklad výpočtu bodů za doklad: doklad za 10 000 Kč bez DPH a 1% bodů

10000*0,01 = 100 bodů

Konverze bodů na peněžní hodnotu je následující: 1 bod = 1 CZK

 

Způsob vyúčtování bodů z hlediska platných zákonů v ČR:

Vyčerpané výběry bonusových bodů budou za jedno čerpání zobrazeny na daňovém dokladu na účet kupujícího, za kterého daná kontaktní osoba vystupuje a to jednou položkou s popisem „Podpora prodeje“ v částce 1Kč bez DPH (tedy 1,21 Kč s DPH).


Výběr odměny za bonusové body je možný pouze ve webovém rozhraní po přihlášení na stránce „Váš účet → Body a odměny → Výběr dárků“.

Po výběru bodů Vás bude kontaktovat pracovník centrály naší firmy a domluví si způsob předání dárku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.